Kullanım Sözleşmesi

 

Barındırma Servisleri ile ilgili hükümler

E-SAYFA kullanıcıları, kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları veri ve içeriklerden sorumludurlar. Türkiye Cumhuriyeti yasaları ile Uluslararası Fikir/ Sanat Eseri, Patent ve Marka haklarına muhalefet eden, her tür formattaki yazı, ses ve görüntü verilerinin (Kitap, Müzik Notaları, MP3, Video...vb), eser sahibinin izni olmaksızın kamuya dağıtılmasına ve kendilerine tahsis edilen disk alanında bulundurmalarına müsaade edilemez. E-SAYFA, yukarıda tanımlandığı şekilde bir veri tespit ettiğinde kullanıcıya sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar.

Kullanıcının kendilerine tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında çalıştırdıkları uygulamaların, diğer kullanıcılarla paylaştıkları servisleri sabote etmesi durumunda,E-SAYFA diğer kullanıcıların selayeti açısından kullanıcıya sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. Barındırma servislerinin Disk Alanı, Veritabanı Alanı ve Veritrafiği (Bant Genişliği) kota kapasitelerinin aşılması durumunda, aşım oranındaki hizmet bedelleri her ay otomatik olarak fatura edilerek kullanıcıya yansıtılır, fatura ihbarı kullanıcıya eposta ve SMS ile iletilir. Sınırsız disk alanına sahip hosting paketlerinde disk alanları kişisel veri depolama merkezi olarak kullanılamaz. Hizmet Aşım Bedellerinin son ödeme tarihi fatura oluşturulmasını takip eden 5 işgünüdür. Hizmet Aşım Bedellerinin ödenmemesi durumunda sağlanan servisler durdurulabilir.

 

İçerik ile ilgili hükümler

5651 sayılı yasa gereği, E-SAYFA bir “yer sağlayıcı”dır. E-SAYFA , yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Ancak, uluslararası ve yerel kanunlarca hükme bağlanmış veya uluslararası ve yerel kanunlarca hükme bağlanmamış ancak kutsal ve manevi sayılan değerlere saldırıda bulunan, kamu hassasiyeti teşkil eden, ve Kumar, Pornografi, Bilişim Korsanlığı, Kimlik Avcılığı, Umut Tacirliği, SPAM faaliyeti gibi içerik barındıran ve üzerinde herhangi bir güvenlik açığı tespit edilmiş internet sitelerinin yayını kullanıcıya haber verilmeksizin durdurulabilir. İçerikten zarar gören ve usulüne göre başvuran kişilerin bildirimi üzerine, yahut yetkili makamlardan gelen talepler ve emirler doğrultusunda, internet siteleri denetime tabi tutulabilir, gerekli görüldüğü taktirde internet sitelerinin yayınları kullanıcıya haber verilmeksizin kısmen veya tamamen durdurulabilir.

 

İletişim Servisleri ile ilgili hükümler

E-SAYFA  e-posta sunucularının, 3. kişilerin e-posta adreslerine istenmeyen, rahatsız edici veya reklam içerikli yığınsal e-posta gönderilmesi maksadı ile kullanılmasına müsaade edilemez. E-SAYFA şikayet, diğer bildirimler veya uyarı sistemleri doğrultusunda, istenmeyen, rahatsız edici, reklam içerikli yığınsal e-posta gönderimi tespit ettiğinde kullanıcıya sağladığı servisleri durdurma veya tamamen iptal etme hakkını saklı tutar. E-posta sunucusuna teslim edilen mesaj sayısı yüz e-posta / dakika değerinden büyükse bu e-postalar yığınsal olarak nitelendirilir. E-SAYFA sunucularından tek gönderimde bir defada en çok elli adet alıcıya eposta gönderilebilir. Üyelerine toplu mesaj göndermek isteyen kullanıcıların mesaj listelerini yüz eposta / dakika yı aşmayacak şekilde programlamaları gerekir. Bu değerlerin üzerinde servis gereksinimi olan kullanıcıların VPS (Sanal Sunucu) hizmeti satın alması önerilir.

 

Muhasebe işlemleri ile ilgili hükümler

E-SAYFA  tarafından, kullanıcılarına ait ürün ve hizmetlerin alan adı tescil süre sonu, sözleşme yenileme uyarıları, kullanıcının belirttiği e-posta adresine ve kayıtlı mobil telefonuna kısa mesaj olarak son ödeme tarihine veya alan adının tescil süresinin bitimine 30, 15, 7 gün kala bildirilir. Bu mesajlar içindeki ürün fiyatı bilgisi, hatırlatmanın gönderildiği tarihteki ürün fiyatı bilgisi olup, fiyat değişikliği yapılan dönemlerde hatırlatma periyodları arasındaki zaman farkları nedeni ile ödeme sayfası ve tarafınıza gönderilen hatırlatmadaki ürün bedelleri farklılık gösterebilir. Bu tip durumlarda WWW.E-SAYFA.NET adresinde ilan edilmiş olan ürün fiyatı esas alınır. Son ödeme tarihine kadar müteakip dönemin bakiyesinin ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda ilgili ürün veya hizmet durdurulur. Son ödeme tarihini 7 gün geçmiş ve halen bakiyesi tahsil edilememiş veya bakiyesi eksik olan ürün veya hizmetlerin kullanıcı tarafından tekrar yenilenmeyeceği kabul edilerek sözleşme fesih edilir ve bu ürün ve hizmetlere ait veriler ve bu hizmet dahilinde kullanıcı veya kendi ziyaretçileri tarafından oluşturulan içerik silinir. Sözleşmenin fesih edilmesi ile birlikte E-SAYFA ‘nin sağlanan ürün ve servisler konusunda kullanıcıya karşı sorumlulukları sona erer. Sözleşmenin fesih edilmesi ile birlikte kullanıcının bu ürün veya hizmetler üzerindeki hakları sona erer. Bu ürün veya hizmetler artık başka bir kullanıcı tarafından satın alınabilir.

Havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerde ödeme dekontunun doğrulanması iş günlerinde 2-3 saat, hafta sonu ve resmi tatil süreçlerinde ise 2-9 gün kadar sürebilir. Bu nedenle, havale taahhüdü ile oluşturulan siparişlerde dekont doğrulanmasındaki gecikmelerden, ve bu gecikmelerden doğabilecek zarar ve mağduriyetten E-SAYFA sorumlu tuttulamaz.E-SAYFA bu tip gecikmelerin bertaraf edilmesine ilişkin Otomatik Ödeme ve İnternet üzerinden kredi kartı ile ödeme seçenekleri sunmaktadır.

 E-SAYFA kullanıcıları "E-PANEL" satış sonrası destek yazılımını kullanarak, kredi kartı bilgileri ile diledikleri servis ve ürünler için önceden tanımlı otomatik ödeme talimatı oluşturabilirler. Otomatik ödeme talimatı veren kullanıcılar sağladıkları kredi kartı bilgilerinden E-SAYFA ’nın gerekli ücretleri çekmesine onay vermiş olurlar. Otomatik ödeme talimatlarının geçerli olacağı ürünlerin kullanıcı tarafından hatalı girilmesi, otomatik ödeme talimatında kullanılan kredi kartı bilgilerinin doğru olmamasından veya güncel olmamasından doğabilecek zarar ve mağduriyetten E-SAYFA sorumlu tutulamaz.

  E-SAYFA haber vermeksizin, sağladığı servis ve ürünlerin fiyatlarında değişiklik yapabilir, güncel ürün fiyatları www.e-sayfa.net adresindeki ilgili ürünün sayfasında ilan edildiği gibidir. E-SAYFA haber vermeksizin sağladığı servis ve ürünlerin kapsamlarında değişiklik yapabilir, güncel ürün kapsamları www.e-sayfa.net adresindeki ilgili ürünün sayfasında ilan edildiği gibidir.

 

Ücret İadesi ile ilgili hükümler

Kullanıcı , satın aldığı ürün veya hizmetlerden memnun kalmadığı taktirde, ürünün satış tarihinden itibaren 7 gün içerisinde, "E-panel" satış sonrası destek yazılımını kullanarak para iadesi talebinde bulunabilir. E-SAYFA para iadesini kullanıcının doğrudan kredi kartına veya E-panel satış sonrası destek sistemini kullanarak beyan ettiği banka hesap numarasına yapar. Havale veya EFT yolu ile yapılacak para iadelerinin kullanıcının beyan ettiği banka hesabına geçmesi 2-3 iş günü sürebilir. E-SAYFA , Kullanıcıya erişemediği ve ürün iadesi yapmak zorunda kaldığı durumlarda ürün tutarını “kredi” olarak kullanıcının "E-panel" satış sonrası destek yazılımındaki cari hesabına aktarır. Kullanıcı bu krediyi başka bir ürün satın almakta kullanabilir veya cari hesabındaki kredinin iadesini talep edebilir.

Kullanıcı kaynaklı, banka kaynaklı veya yazılımsal kaynaklı başka bir problem nedeni ile kredi kartından fazla miktar çekilmiş kullanıcılar bu hadiseyi ve geri ödeme talebini "E-panel" satış sonrası destek yazılımını kullanarak yazılı olarak beyan etmekle yükümlüdürler. Kullanıcının beyanını takiben, kullanıcının kredi kartına gerekli iade yapılacaktır. Aksi takdirde kullanıcı aleyhine oluşabilecek zarar ve ziyandan E-SAYFA sorumlu tutulamaz. Kullanıcının E-SAYFA operatörlerine haber vermeden satışı iptal ettirmesi durumunda, bankadan dönecek olan "Charge Back" ihbarlarına istinaden satılan ürün ve hizmetler E-SAYFA tarafından alıkonulabilir, kullanıcı hesabı durdurulabilir.

Alan adı tescil ürünlerinin, VdS paketlerinin, dedicated sunucuların, SSL Sertifikalarının, paket yazılım ve Yazılım Lisans ürünlerinin ücret iadesi yürütme açısından mümkün değildir ve ücret iade koşullarının dışındadır.

 

Alan adı Tescil servisleri ile ilgili hükümler

Bütün yeni tescil edilmiş TLD alan adları için “Yeni Yaratım Süreci” (Add Grace Period) 5 gündür. (http://www.icann.org/en/announcements/announcement-17dec08-en.htm), ancak zaman dilimi farkı sebebi ile EMEA bölgesinde 4 gün olarak uygulanabilmektedir.

Tescil süresi dolmuş ve kullanıcı tarafından tescil yenilemesi yapılmamış (.com .net .org .info ...vb uzantılı ICANN denetiminer tabi olan alan adları) alan adları ”Yenileme Askısı” periyodu içine düşerler. “Yenileme Askısı” (Renew Grace Period) .COM, .NET .ORG ve.INFO alan adları için 30 gündür. Yenileme Askısı sürecinde kullanıcı tarafından yenileme yapılmadığı sürece alan adı sahibi E-SAYFA dır. Bu zaman zarfında kullanıcı tarafından yenileme yapıldığında alan adı tekrar kullanıcıya aktarılarak kullanıma açılır.

Yenileme askısı süresi boyunca yenileme işlemi yapılmamış alan adları (30 gün sonunda), “Silinme Askısı” periyoduna geçerler.. Bu periyod içinde bulunan ve tekrar yenilenmek istenen alan adları için geri kurtarma işlem ücreti 150 USD ‘dir.

 

Veri Yedekleme Servileri ile ilgili hükümler

E-SAYFA , kullanıcılarına tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verileri çeşitli şekillerde yedeklemektedir. Ancak E-SAYFA kullanıcılara ait verilerin yedeklenmesi hususunda sınırlı sorumludur. Verinin değeri ve önemi ancak kullanıcı tarafından takdir edilebilir. Değeri ve önemi yüksek verilerin kullanıcı tarafından daha sık yedeklenmesi gerekir.E-SAYFA , kullanıcılarına tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verilerde oluşabilecek kayıplar için sorumlu tutulamaz.

Her kullanıcı kendine sağlanan kontrol panelde tahsis edilen disk bölümlerinde ve veritabanlarında barındırdıkları verileri belli periyotlarda tek bir dosya halinde yedekleyebilir ve kişisel bilgisayarına aktararak saklayabilir. Bu işlemin nasıl yapılacağı cpanel kullanım kılavuzlarında yer almaktadır.

  E-SAYFA sağladığı genel servislerin ve sistemlerinin imaj yedeklerini periyodik olarak almaktadır. Bu yedek dosyaları sadece büyük sistem sorunlarında yeniden yapılandırma amaçlı olarak E-SAYFA tarafından kullanılabilir. Kullanıcı içeriklerinin yedekleri bu yedeklerden geri kurulamayabilir.


  E-SAYFA sağladığı genel servislerin, sistemlerinin senkronize yedeklerini periyodik olarak almaktadır. Bu yedekler ile kullanıcının veri kayıpları telafi edilebilir.
Veri kaybı yaşandığında, kullanıcılarının veri kayıplarını telafisi için, olayın vuku bulduğu andan itibaren en geç 24 saat içinde "E-panel" satış sonrası destek yazılımını kullanarak bildirim yapılması gerekmektedir. Daha geç bildirimlerde veri kayıplarını telafisi mümkün olmayabilir.

 

Kullanıcı Mahremiyetli ile ilgili hükümler

E-SAYFA  kullanıcıların hesap oluştururlarken beyan ettikleri bilgilerin doğru olduğunu kabul eder. Herhangi bir şekilde kasti olarak yanlış kimlik beyanında bulunan kullanıcıların gerçek kimlik veya iletişim bilgilerini sağlayana kadar E-SAYFA bu kullanıcıların hesaplarına el koyma, sağladığı servisleri durdurma hakkını saklı tutar.

E-SAYFA , kullanıcıların "E-panel" satış sonrası destek yazılımı üzerindeki her tür hareketini ve hareketlerin gerçekleştiği IP adresini güvenlik açısından kaydetmektedir.

  E-SAYFA gerek duyduğunda, kullanıcıların kimlik teyidini, kullanıcıların beyan ettikleri GSM, sabit telefon ve e-posta adreslerini kullanarak gerçekleştirir. Kullanıcının beyan ettiği bilgilerin tümünün değişmesi durumunda, kullanıcı fiziksel olarak kimlik ibraz etmekle mükelleftir. Aksi takdirde kullanıcı hesabı ile ilgili bir işlem yapılması mümkün değildir.

E-posta , telefon veya GSM bilgilerinden herhangi birini kasıt olmadan hatalı beyan eden kullanıcılar veya beyan ettiği bu bilgilerinde değişiklik olan kullanıcılar bu bilgilerini epane hesaplarına giriş yaparak düzeltmekle yükümlüdürler.

Kullanıcı, kendisine E-SAYFA tarafından sağlanan her tür kullanıcı bilgisi, şifre ve parolalarının güvenliğinden kendisi sorumludur. Bu şifre ve parolaların 3. kişilerin eline geçmesi durumunda doğabilecek zararlardan E-SAYFA sorumlu tutulamaz. Kullanıcı parola bilgilerini unuttuğu takdirde,” E-panel" satış sonrası destek yazılımını kullanarak kayıtlı e-posta adresine veya kayıtlı GSM numarasına mesaj olarak bu bilgileri aktarabilir. Kullanıcının adına kayıtlı e-posta adresinin veya GSM numarasının el değiştirmesi sonucunda kaynaklanabilecek problemlerden E-SAYFA sorumlu tutulamaz.


İş bu sözleşme ile E-SAYFA , hizmet verdiği bütün kurum, kuruluş ve markaları diğer projelerinde referans olarak gösterebilir veya referans gösterdiği kurum ve kuruluşları kendi web sitesi üzerinde yayınlayabilir. Referans olarak ifşa olmak istemeyen kurum veya kuruluşların bu konuda e-dpanel satış sonrası destek sistemi aracılığı ile "Müşteri Hizmetlerine" bildirim yapmaları gerekmektedir. Bildirimi takiben 72 saat içinde ilgili kurum referanslar listesinden çıkartılır.

 

Satış Sonrası Destek ile ilgili hükümler

E-SAYFA , kullanıcılarına sağladığı ürünler için satış sonrası destek taahhüdü burada tanımlı koşullar ile sınırlandırılmıştır. E-SAYFA asli görevi kullanıcılara sağladığı servislerin sağlıklı bir biçimde işlemesinden ibarettir. E-SAYFA operatörleri kullanıcılara sağlanan servisleri 7 gün 24 saat takip eder. E-SAYFA %99 Servis garantisini taahhüt eder. Bu taahhüt bir yıl içindeki kesintiler toplamının 82 saat'i geçmeyeceğini ifade eder. E-SAYFA kullanıcı kaynaklı problemlerin en geç 7 gün içinde çözüleceğini taahhüt eder (Sanal Sunucu servisleri bu kapsamdan istisnadır). E-SAYFA kendinden veya kullanıcıdan kaynaklanmayan problemlerin çözümü için problemsahibi yaratan kuruluşun probleme çözüm getireceği süre için bir taahhüt vermez.. Kullanıcıla sorun ve isteklerini öncelikle "E-panel" satış sonrası destek yazılımını kullanarak yazılı olarak iletmekle yükümlüdürler. Kullanıcı talepleri "E-panel" satış sonrası destek yazılımı vasıtası ile ilgili operatörlere 7 gün 24 saat iletilir. E-SAYFA , yazılı olarak bildirilmeyen taleplerin karşılanması konusunda bir taahhüt sağlamamaktadır.

  E-SAYFA çağrı merkezi telefon aracılığı ile de kullanıcılara satış sonrası destek ve bilgilendirme servisleri sağlanmaktadır.E-SAYFA çağrı merkezine gelen bütün çağrılar kaydedilir. E-SAYFA çağrı merkezi sadece iş günleri 10:30 –18:30 saatleri arasında, Cumartesi günleri ise 11:30 –16:00 saatleri arasında hizmet vermektedir, bu saatler dışında çağrı merkezi hizmet vermemektedir. Bu saatler dışında destek alabilmek için "E-panel" satış sonrası destek yazılımı kullanılmalıdır. Çağrı merkezi operatörleri (1. ve 2. Seviye Operatör) ancak sınırlı seviyede destek sağlayabilirler. Büyük oranda teknik bilgi ve birikim gerektiren hususların çözümü için gerek duyulan Sistem Mühendisi, Yazılım Mühendisi gibi "Nitelikli Personel” statülerindeki operatörlere (3. Seviye Operatör) sadece "E-panel" satış sonrası destek yazılımı aracılığı ile ulaşılabilir.


  E-SAYFA üzerinden yeniden satım amaçlı ürün ve hizmet satın alıp, (webmaster, yazılım firması, bilişim esnafı, yada geliştirici statüsündeki diğer kullanıcılar bundan sonra webmaster olarak anılacaktır) satın aldığı ürünleri 3. kişilere pazarlayan kullanıcıların müşterileri E-SAYFA ’nın dolaylı müşterileri olarak adlandırılırlar. Webmaster’lar E-SAYFA hesaplarını ticari amaçla kullanmakta ve 3. kişilere E-SAYFA nin sağladığı servisleri kendi nam ve adlarına sunmaktadırlar.

Normal şartlarda E-SAYFA , webmaster’in portföyündeki bu dolaylı müşterilere doğrudan destek sağlamaz, çağrı merkezine gelen istek ve talepleri webmaster’a yönlendirir, dolaylı kullanıcılar adına hiçbir işlem gerçekleştirmez, sorun ve problemleri çözücü rol oynamaz.E-SAYFA ’un tek muhatabı hesap sahibi olan webmaster’dır.

Ancak hesap sahibi webmaster’a ölüm, iş bırakma, askerlik ve benzeri nedenlerden dolayı kendi müşterileri tarafından erişilemez ve iletişim kurulamaz ise, E-SAYFA çağrı merkezine akseden dolaylı müşteri şikayetleri doğrultusunda webmaster'a kayıtlı GSM , telefon , e-panel destek sistemi ve diğer irtibat bilgileri kullanılarak ihtar gönderilir. E-SAYFA ’nın yanıtsız kalan ilk ihtarını takip eden 3 işgünü sonunda, webmasterin E-SAYFA hesabına el konulur. E-SAYFA ticari sorumlulukları ve ICANN yükümlülükleri gereği mağdur durumdaki dolaylı müşterilerinin şikayetlerini dikkate alır. Talepte bulunan dolaylı müşteriler doğrudan müşteri statüsüne çevrilir, ya da bir başka sağlayıcıya geçişlerine yardımcı olunarak, mağdur durumdaki kullanıcıların iş sürekliliklerinin aksamaması sağlanır. Şikayetleri E-SAYFA çağrı merkezine ulaşmamış dolaylı müşteriler için bir işlem yapılmaz, bu dolaylı müşteriler webmaster hesabı altında kalır.